Prima paginăBibliotecaAutoriCăutare
Sechestrarea Infinitului de către finit
Scurtă meditație asupra pretenției oamenilor de a înțelege natura ori „originea” divinității
Au fost mulţi gânditori care au încercat să lămurească originea ideii de Dumnezeu. În dorinţa acelora de a rezolva această frământare, ei au identificat divinul în funcţie de structura învăţătorească în care s-au iniţiat. Astfel că matematicianul şi chiar filozoful l-au identificat pe Dumnezeu cu Infinitul, fizicianul l-a văzut ca pe o energie necreată, biologul l-a simţit în natura înconjurătoare ş.a.m.d. Cu toate acestea, ideea de Dumnezeu transcende aceste înţelegeri, pentru că ea nu a apărut în urma examinării făcute de către matematician, fizician, filosof ş.a., ci a fost sădită prin creaţie de către Creator.
Dumnezeul creştin este un Dumnezeu care s-a revelat. El s-a descoperit oamenilor. Aşadar, dacă luăm în calcul şi faptul că El este Creatorul nostru, putem spune că Dumnezeu este Infinitul, iar noi finitul. În matematică finitul are o valoare clară, fie că este „- 3”, „0”, „1”, „8/7” etc. Infinitul nu este o valoare concretă, fie el minus sau plus infinit.

Lumea contemporană duce lipsă de valori. Dacă până într-o anumită perioadă omul îşi făcea viaţa potrivit voinţei lui Dumnezeu şi se justifica Acestuia, în lumea noastră, a exploziilor revoluţionare ştiinţifice, se aşteaptă ca Dumnezeu să se justifice oamenilor. Ceea ce nici în ştiinţa exactă a matematicii nu există, ambiguităţile apar în lumea fiinţei şi nu în lumea cifrelor. Finitul sechestrează Infinitul. Dumnezeu trebuie să se justifice şi să se substituie propriei creaturi. El este vina pentru răul din lume, pentru aparenta imperfecţiune, pentru neînţelegerile dintre oameni, pentru crimele săvârşite, pentru interesele diabolice ale lumii mondiale. El trebuie să răspundă pentru toate. Este chemat în faţa tribunalului terestru pentru a da seama de infinitatea iubirii sale.

Şi totuşi finitul este cuprins în Infinit!


Sursă tipărită: Preot Ion Petrică, Meditații pentru contemporani, Ediţia a II-a revizuită, Editura Nepsis, Timișoara, 2010.

Articol postat de: Radu Bogoevici • Data: 12 aprilie 2011 • Vizualizări: 1206