Prima paginăBibliotecaAutoriCăutare
Perioada Triodului
Perioada Triodului este o perioadă specială de pregătire, de pocăinţă pentru întâmpinarea celei mai mari sărbători creştine Învierea Domnului
Numită şi perioada prepascală, Triodul este o perioadă specială de pregătire, de pocăinţă pentru întâmpinarea celei mai mari sărbători creştine, Învierea Domnului. Este timpul de zece săptămâni care începe cu trei Duminici înaintea Postului Sfintelor Paşti sau Postul Mare cum se mai numeşte. Perioada Triodului începe de la Duminica Vameşului şi a Fariseului şi ţine până la Sărbătoarea Învierii - Sfintele Paşti - mai precis se încheie cu Slujba Canonului Sâmbetei celei Mari. Perioada Triodului cuprinde zece săptămâni. Trei sunt pregătitoare pentru Sfântul Post, şase ale Postului Paştilor şi o Săptămâna a Patimilor, săptămână specială cuprinsă între Duminica Floriilor şi Duminica Paştilor.

Încă de la primi paşi făcuţi în această călătorie duhovnicească a Triodului, Biserica ne atrage atenţia că omul e dator a se îmbrăca în haina lui Dumnezeu cu spune Sfântul Isaac Sirul, haina smereniei, ascultând pilda din Duminica Vameşului şi a Fariseului. Dacă din prea multă învârtoşare a inimii noastre am cheltuit averea părintească, cu nenumărate dezmierdări şi departe prin ţara păcatului, avem opurtunitatea a reveni la adevărata iubire părintească, ascultând şi luând ca pildă pe fiul risipitor din pilda citită în Duminica Fiului Risipitor. Morala Bisericii ne recomandă dar ne şi ajută şi ne arată trăirea unei vieţi curate, pentru a putea să ne înfăţişăm înaintea Dreptului Judecător cu faţa senină dând un răspuns creştinesc neînfruntat la judecată.

Duminica a treia a perioadei Triodului numită Duminica Înfricoşatei Judecăţi ne atenţionează că fiecare dintre noi, la o plinire a vremii ne vom înfăţişa Mântuitorului Hristos care cu dreptate va cerceta faptele noastre şi ne vom primi răsplata cuvenită dacă am avut grijă de darul lui Dumnezeu care este viaţa omului, spre a nu fi izgoniţi din gura lui Dumnezeu, asemenea Lui Adam care a călcat porunca lui Dumnezeu. Duminica a patra numită a Izgonirii lui Adam din Rai ne va înspăimânta oarecum, dacă vom continua a ne ascunde de faptele noastre şi nu suntem hotărâţi a recunoaşte în faţa duhovnicului la Taina Spovedaniei orice am geşit, cu voie şi fără de voie.

Abia acum îmbrăcaţi în aceste scutece curate, vom înainta pe calea postului, urcând treaptă cu treaptă spre a intra în Ierusalimul cel de Sus nu fără a pătimi o vreme, perioada propriu-zisă a Postului Mare, ca apoi să ne bucurăm de slava Învierii lui Hristos. Toate au ca scop revizuirea conştiinţei noastre şi curăţirea templului lui Dumnezeu spre a se sălăşlui lumina de viaţă făcătoare a lui Hristos care luminează tuturor.

Urcuşul duhovnicesc din perioada Triodului, este marcat de praznicul Sfintei Fecioare Maria, Buna-Vestire, care a primit vestea întrupării Fiului lui Dumnezeu în pântecele ei cel pururea fecioresc. Acest urcuş de zece săptămâni al Triodului ne va fi uşurat de sfânta şi mult folositoarea rugăciune a Sfântului Efrem Sirul: „Doamne şi Stăpânul vieţii mele, duhul trândăviei, al grijii de multe, al iubirii de stăpânire şi al grăirii în deşert nu mi-l da mie; Iar duhul curăţiei, al gândului smerit, al răbdării şi al dragostei dăruieşte-l mie robului Tău. Aşa, Doamne, Împărate, dăruieşte-mi ca să-mi văd greşalele mele şi să nu osândesc pe fratele meu, că binecuvântat eşti în vecii vecilor. Amin.”

Cu acest stil al rugăciunii smerite, vom căuta a ne vedea bârna din ochiul nostru şi mai puţin paiul din ochiul aproapelui. În toată această perioadă a Triodului, fiecare săptămână a Postului Mare va fi marcată de slujirea în cultul divin public, a Sfintei Liturghii a Darurilor mai înainte sfinţite, iar în cele cinci Dumnici se va oficia Liturghia Sfântului Vasile cel Mare. Fiecare zi de sâmbătă a Postului Mare va fi luminată de Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur şi la care se va adăuga rugăciunea pentru cei trecuţi din viaţa aceasta, adică se oficiază pomenirea morţilor. La finalul perioadei Triodului avem Săptămâna Mare cunoscută în popor ca Săptămâna Patimilor sau Săptămâna neagră. În toată această săptămână vom participa la frumoasele denii, acele slujbe prelungite: Denia celor doisprezece Evanghelii - Joia Mare şi Denia Prohodul Domnului - vineri seara.

După curăţirea trupului şi a sufletului în acest cuptor al purificării - Postul Mare - primeniţi şi uşuraţi de povara nenumăratelor păcate, vom simţi nu doar cu trupul bucuria Învierii care este şi chezăşia învierii noastre căci după cuvântul Apostolului Pavel: „dacă Hristos n-a înviat zadarnică este credinţa voastră, zadarnică este şi propovăduirea noastră.”

Perioada Triodului fiind timpul prepascal de pregătire intensă pentru cel mai însemnat praznic din anului liturgic Învierea Domnului, trebuie să reprezinte pentru tot creştinul o mai intensă apropriere de Dumnezeu şi nu oricum, ci cu smerenie, cu credinţă dreaptă şi nădejdea în mila şi iubirea Părintelui Ceresc, Care la plinirea vremii avea să ne răscumpere din robia morţii şi a păcatului prin Unul Născut Fiul Său. Numai atât ştiind, vom căuta să facem ceva folositor în această perioadă prepascală. Toţi creştinii filosofează despre Dumnezeu, despre acţiunile Sale în lumea aceasta, dar tot atât de puţini creştini practică în propria lor viaţă, un creştinism bazat nu pe o ideologie anume ci marcat de fapte plăcute lui Dumnezeu. A trăi o viaţă plăcută voii lui Dumnezeu, pentru mulţi oameni este imposibil şi aceasta datorită comodităţii noastre şi că nu suntem dispuşi la un minim sacrificiu pentru binele nostru.

Nu trebuie să omitem în acestă perioadă a Triodului, mai cu seamă tradiţia călugărească a primei săptămâni a Postului Mare, aceea în care primele patru zile sunt dedicate Rânduielii Canonului Sfântului Andrei Criteanu. Aceste zile din prima săptămână a Postului Mare, sunt zile aliturgice, adică nu se oficiază Sfânta Liturghie. Canonul Sfântului Andrei Criteanu dimpreună cu Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte sfinţite ce se vor oficia în această primă săptămână a Postului Mare, ne vor ajuta a ne deprinde cu ajunarea până după ora 16.00, când vom gusta aghiasmă mare, anaforă şi vom consuma doar mâncare uscată. Acest obicei de regulă ţinut în mănăstiri va deprinde firea omului cu postul, care este cea mai la îndemână practică de a alunga gândurile necurate din inimă şi minte, a oferi lui Dumnezeu o jertfă curată izvorâtă din propria noastră voinţă.

Este criză: să ne punem la post. Prea mult căutăm a oferi trupului de toate până la îmbuibare şi apoi nu-l mai putem controla, degenerând de cele mai multe ori în patimi nemaiîntâlnite până acum, ori supunându-l unor boli care ne pot fi fatale. Lipsa cumpătării în alimentaţie, contribuie la multiple primejdii. Apoi exagerata grijă a părinţilor pentru a administra copilului cele mai eficiente calorii în vederea unei sănătăţi perfecte, face ca tânărul să crească fără a şti de Dumnezeu, de post, de rugăciune, iar Biserica este pentru unii un sistem care pune multiple restricţii, „îngrădind libertatea omului”. Continuu se vorbeşte că Biserica trebuie să fie tolerantă cu tineretul ei, să-l lase pe tânăr să aleagă singur cele ce i se potrivesc în viaţă. Soluţia ieşirii din această criză morală, dar şi refacerea legăturii noastre cu Dumnezeu este a trăi după principiile evanghelice, a fi în Duminici şi sărbători la biserică şi nu în alte locuri, care pricinuiesc stârniri ale poftelor. Să căutăm ferirea de pricinile de păcătuire. Să nu mai învinuim pe unii şi pe alţii, ci mai cu seamă în această perioadă să cugetăm la viaţa noastră, să facem bine cât putem, să intensificăm rugăciunea cu nădejdea în puterea lui Dumnezeu şi iubirea Sa dumnezeiască.

Bibliografie

Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2008.
Preot Prof. Dr. Ene Branişte, Liturgica Specială, Editura Lumea Credinţei, Bucureşti, 2005.
Triodul, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 2000.Text disponibil sub licența
Atribuire-Necomercial

Articol postat de: Nicolae Codrea • Data: 21 februarie 2011 • Vizualizări: 1186