Prima paginăBibliotecaAutoriCăutare
Vincenţiu Românu

Biografie

Născut: 20.2.1978 • S-a născut în data de 20 februarie anul 1978
-1992-1997 – Seminarul Teologic „Ioan Popasu” Caransebeş
- 1997-2001 – Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” Sibiu
- 01 septembrie 2001 – până în prezent – profesor la Seminarul Teologic Liceal „Ioan Popasu” Caransebeş
-2003-2004 – Ciclul de Studii aprofundate la Facultatea de Teologie „Andrei Şaguna” Sibiu, secţia Teologie-Istorie
-august 2004 – obţinerea gradului didactic definitiv – Sibiu
-26-28 august 2008 - obţinerea gradului didactic II - Sibiu-
- 01 octombrie 2008 – asistent universitar la catedra de Teologie Dogmatică a secţiei de Teologie Didactică a Facultăţii de Ştiinte Economice şi Administrative din cadrul Universităţii „Eftimie Murgu” Reşiţa
- 13-14 mai 2005 participă la Cursul de formare continuă pentru profesorii de Religie cu tema „Cercetarea pedagogică în domeniul educaţiei religioase”.
- 28-30 octombrie participă la Cursul de formare continuă „Didactica Religiei” din cadrul programului de perfecţionare a cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar, cu tema „Management şi comunicare în domeniul educaţiei religioase”, curs organizat de ISJ Caraş-Severin şi Casa Corpului Didactic la Seminarul Teologic Liceal „Ep. Ioan Popasu” din Caransebeş.
- 4-6 mai 2007 prezintă lucrarea „Creaţia ca dar dumnezeiesc şi logositatea ei. O încercare de reinterpretare a cosmo-antropogenezei” la Simpozionul Internaţional cu tema „Cosmosul, între frumos şi apocaliptic”, organizat de Facultatea de Teologie din Alba-Iulia.
- 6-8 iunie 2007 participă la lucrările Simpozionului Internaţional de Dogmatică organizat de Facultatea de Teologie din Arad sub genericul „Accente şi perspective ale Teologiei Dogmatice Ortodoxe pentru misiunea Bisericii în lumea contemporană”.

Resurse disponibile pe Agora Creştină

Biblioteca
LiturgicăReflexii teologice despre cântarea bisericească
O meditaţie despre \"limba îngerilor care cinstesc cu uimire, desfătare şi nesaţ taina Preasfintei Treimi\", prilejuită de un concert...
SpiritualitateMeditaţii duhovniceşti la Duminica vameşului şi a fariseului
În Duminica vameşului şi a fariseului Hristos inaugurează în...
DogmaticăMoarte şi înviere. Scurte reflexii asupra coordonatelor axiologice ale existenţei umane
Suntem creştini şi, ca atare, trebuie să ne manifestăm ca fii şi...