Prima paginăBibliotecaAutoriCăutare
Iustin Martirul şi Filosoful

Biografie

Născut: 104 - Decedat: 165 • Sfântul Mucenic Iustin Martirul și Filosoful a fost unul din principalii apologeţi ai creştinismului timpuriu. Convertit la creștinism, Sfântul Iustin a scris mai multe lucrări la mijlocul secolului al II-lea, între care și două Apologii adresate împăraților romani, în care apără și explică creștinismul ca pe adevărata filosofie. Tocmai puterea argumentației sale i-a adus martiriul. Prăznuirea sa se face la data de 1 iunie.
Viața
Data naşterii şi cea a adormirii Sfântului Iustin Martirul nu se cunosc. Se crede că s-a născut cândva între anii 100 şi 114 d. Hr. şi că s-a săvârşit probabil în 162-168. Cele mai multe informaţii care ne-au parvenit despre viaţa lui provin din propriile sale scrieri. S-a născut în Palestina, în cetatea Flavia Neapolis (cunoscută sub numele Sichem în Vechiul Testament, iar în prezent ca Nablus). Sfântul Iustin afirmă despre sine că era samaritean de origine, însă tatăl său Priscus şi bunicul său, Baccheios ar fi putut fi de origine greacă sau romană. A crescut într-o familie bogată, păgână şi a făcut studii de filosofie în mai multe şcoli, între care cele din Alexandria şi Efes. Se pare că a călătorit mult, stabilindu-se în cele din urmă la Roma. El îşi povesteşte convertirea ca pe o experienţă quasi-mistică: pe când se plimba pe malul mării, lângă el a apărut un bătrân. A fost mişcat de cele spuse acest creştin care îi arată că prin venirea lui Iisus se împlineau făgăduinţele făcute de Dumnezeu profeţilor din neamul evreiesc, iar credinţa în El era singura filosofie adevărată.
În urmă acestei discuţii mărturiseşte: „Iar mie mi s-a aprins deodată un foc în suflet şi m-a cuprins o mare dragoste de profeţi, ca şi de bărbaţii aceia care au fost prietenii lui Hristos. Şi, gândindu-mă la cuvintele lui, găseam că aceasta este singura filosofie sigură şi aducătoare de folos. În felul acesta şi pentru aceasta sunt filosof”. Plecând de la faptul că termenul de filosofie se traduce prin iubire de înţelepciune, filosoful creştin este cel iubitor de Hristos.
Iustin a fost totodată impresionat şi de statornicia în credinţă a mucenicilor creştini. Cu sufletul aprins de dragostea pentru profeţi şi pentru prietenii lui Hristos, Justin devine creştin în preajma anului 130. Ca studios al filosofiei, el înţelegea creştinismul drept credinţa care desăvârşeşte filosofiile păgâne.
După convertire, pleacă la Efes, unde are loc dialogul cu iudeul Tryfon şi apoi ajunge la Roma, pe timpul cârmuirii împăratului Antonin, unde va deschide prima şcoală filosofică în care se va preda credinţa creştină. Aici, în anul 155, a dat mai sus zisului împărat Antonin o apologie în scris împotriva rătăcirii idolilor, şi dezvinovăţitoare pentru credinţa în Hristos.
Mai târziu, în anul 161, puţin după urcarea pe tron a împăratului Marcus Aurelius, el a scris o a doua Apologie, adresată de aceasta dată Senatului Roman.
Sfântul Iustin a fost probabil martirizat ca urmare a faptului că îl înfruntase şi-l învinsese pe filosoful cinic Crescens într-o serie de dezbateri, la Roma. În preajma anului 165, a fost acuzat, posibil de Crescens, de faptul că era adeptul unei religii interzise. Ca urmare, prefectul Rusticus l-a condmnat pe Sfântul Justin la moartea prin decapitare, împreună cu şase dintre însoţitorii lui: Hariton, fecioara Harita, Evelpist, Peon, Ierax şi Liberian(sau Valerian).


Wikipedia


Resurse disponibile pe Agora Creştină

Biblioteca
PatrologieApologeţi de limbă greacă (P.S.B., vol. 2)
Volumul al doilea al Colecţiei „Părinţi şi Scriitori Bisericeşti” (P.S.B.) cuprinde scrierile unor cunoscuţi apologeţi al...