Prima paginăBibliotecaAutoriCăutare
Preot Iosif Trifa

Biografie

Născut: 1888 - Decedat: 1938 • Preotul Iosif Trifa este o persoană marcantă a teologiei româneşti interbelice, fiind fondatorul mişcării Oastea Domnului
Biografie
Iosif Trifa s-a născut la 3 martie 1888 în comuna Certege, ca cel de-al patrulea - din cei şase - fiu al familiei Dumitru şi Ana Trifa. Între 1895-1889 Iosif Trifa urmează şcoala primară în satul natal, apoi cursurile gimnaziale în Brad şi Beiuş. În 1907 se înscrie la Academia Teologică din Sibiu. În 1910, prin “Decret învăţătoresc”, obţine titlul de învăţător la Şcoala Poporală din comuna Vidra de Sus, protopopiatul Câmpeni. În acelaşi an obţine şi “Atestatul de Calificaţiune” pentru misiunea de preot.
În anul şcolar 1910-1911 îşi începe activitatea ca învăţător în Vidra de Sus. Aici o cunoaşte pe Iuliana Iancu, nepoata dinspre frate a lui Avram Iancu. Se căsătoresc în toamna anului 1912, Iosif Trifa fiind hirotonit preot, în acelaşi an, pe seama parohiei Vidra de Sus.
Începe o intensă colaborare cu presa vremii. Publică numeroase articole (cu precădere, materiale de opinie şi atitudine), în diverse cotidiene, periodice, îndreptându-şi atenţia spre “durerile” aproapelui contemporan. De altfel, principalele articole din această perioadă se vor organiza în conturarea rubricii “Din durerile moţilor”. Rubrică longevivă găzduită, de regulă, de Dacia Traiana din Sibiu. Dintre publicaţiile la care colaborează, acum, amintim: Telegraful Român, Revista Teologică, Foaia Poporului - Sibiu, Renaşterea Română şi Ţara Noastră - Cluj, Tribuna - Arad, Românul - Iaşi, Libertatea şi Foaia Interesantă - Orăştie, Foaia Diecezană – Caransebeş
În 1912 i se naşte primul copil, pe care îl va pierde, în anul următor. Aceaşi soartă o vor avea încă doi copii - din cei patru - ai familiei Trifa. În 1918, în urma epidemiei de gripă spaniolă, moare şi Iuliana, soţia, rămânând doar cu Tit, singurul fiu, în vârsta de trei ani.
În 1920 îi apare, la Arad, prima carte de meditaţii - Spre Canaan, în care detectăm atitudinea sa fermă împotriva “bolşevicismului”, perceput ca o primejdie uriaşă ce stă să se abată asupra lumii.
Este chemat, în anul următor, de către Ioan Lupaş, celebrul profesor de istorie al Academiei Române, pentru a ocupa un post administrativ la Universitatea din Cluj. Totodată, Nicolae Balan îl invita, printr-o scrisoare, la Sibiu, pentru a-i încredinţa conceperea şi elaborarea unei publicatii religioase poporale. Alege Sibiul. Este numit duhovnic al Academiei Teologice.
La 1 ianuarie 1922 apare săptămânalul Lumina Satelor, avându-l ca “redactor responsabil” pe preotul Iosif Trifa.
În 1923 apare Mişcarea spirituală Oastea Domnului, iniţiată de preotul Iosif Trifa în urma unei Chemări la o viaţă nouă în Hristos, publicată în primul număr al Luminii Satelor pe anul 1923. Organizaţia ajunge, în câţiva ani, să atingă cifre impresionante de membri. În 1938, după mărturiile contemporane, organizaţia are 300 000 de membri, în ţară şi dincolo de hotarele ei.
Până în 1938, preotul Iosif Trifa publică aproape 40 titluri de carte de factură religioasă (originale şi prelucrări), tipărite într-un tiraj de peste un milion de exemplare. De asemenea, tipăreşte peste 300 000 de exemplare de calendar - carte (aferente fiecărui an) şi mii de Biblii ortodoxe, rezervate, în special, publicului ţintă al foii, adică sătenilor. Mulţi dintre aceştia învaţă să citească de pe textele puse la îndemână de publicaţia şi tipăriturile sibiene. Săptămânalul Lumina Satelor şi din 1930, suplimentul acestuia “Oastea Domnului” cunosc tiraje uimitoare, de ordinul zecilor de mii de exemplare, însumând, în preajma anului 1935, 15 milioane de exemplare vândute.
Amploarea “fenomenului Iosif Trifa” (cum a fost denumit în epocă) stârneşte invidii şi ura din partea multor confraţi de slujire, ale căror intrigi atrag, în cele din urmă, caterisirea (în 1935) preotului Iosif Trifa. I se interzice publicarea săptămânalelor Lumina Satelor şi Oastea Domnului. Preia, în 1935, revista Ostaşul Domnului de la Bucureşti.
Publică, în acelaşi an, o nouă revistă - Iisus Biruitorul, suspendată după chiar primul numar. Iisus Biruitorul va reapărea, apoi, cu intermitenţe, până la începutul anului 1937, când va fi suspendată definitiv. După trei luni apare, la Făgăraş, Ecoul. Printr-un “ordin de la Bucureşti” îşi încetează, la scurt timp, şi această publicaţie, apariţia. Îi urmează gazeta Alarma (Făgăraş), al carei tiraj este confiscat înainte de apariţie. Glasul Dreptăţii - Sibiu (sfârşitul anului 1937) este ultima publicaţie preluată şi tipărită de Iosif Trifa.
În 12 februarie 1938, ca urmare a unei operaţii pe cord (cea de-a opta), preotul Iosif Trifa îşi încetează activitatea pământească.
În şedinţa din 28 septembrie 1990, Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române decide ridicarea caterisirii preotului Iosif Trifa.

Wikipedia


Resurse disponibile pe Agora Creştină

Biblioteca
SpiritualitateExamenul lui Iov
Biblia este plină de examene de credinţă, prin care Domnul Dumnezeu a pus la încercare credinţa robilor Săi.