Prima paginăBibliotecaAutoriCăutare
Arhimandrit Cleopa Ilie

Biografie

Născut: 10.4.1912 - Decedat: 2.12.1998 • Născut în comuna Suliţa, judeţul Botoşani, pe data de 10 aprilie 1912, Constantin (numele de botez) era cel de-al cincilea copil din cei zece ai familiei Ilie. În iarna anului 1929, împreună cu fratele său Vasile, s-a hotărât să plece la Schitul Sihăstria - Neamț, stareţul de atunci fiind Părintele Ioanichie Moroi. Până în anul 1935, Constantin a păscut oile schitului. A mai avut ascultări de paracliser şi pictor de icoane. În anul 1935 a fost chemat în armată, serviciu pe care l-a efectuat în oraşul Botoşani. În 1937, la sfârșitul lunii iulie, rasoforul Constantin Ilie a fost rânduit de egumen să fie făcut călugăr. După aceasta şi-a continuat ascultarea de cioban la oile schitului până în vara anului 1942, când, la numai 30 de ani, este adus în schit şi numit locțiitor de egumen, întrucât starețul Ioanichie Moroi era în incapacitate de a-şi mai exercita funcţia. Prima grijă a Părintelui Cleopa a fost aceea de a reînnoi incinta și chiliile, să acopere cu tablă biserica de piatră şi să facă un nou paraclis.

În anul 1944, la 27 decembrie, monahul Cleopa este hirotonit ierodiacon, iar la 23 ianuarie 1945, ieromonah de Episcopul Galaction Cordun, pe atunci stareț al Mănăstirii Neamț. După această dată este numit oficial egumen al Schitului Sihăstria. Între anii 1945-1946 schitul se înnoieşte, reconstruindu-se o mare parte din chilii şi o trapeză pentru mai bine de 100 de persoane.

În anul 1947, pentru că numele şi activitatea duhovnicească şi administrativă a Protosinghelului Cleopa Ilie deveneau tot mai cunoscute, Patriarhia Română a propus ridicarea Schitului Sihăstria la rang de mănăstire independentă şi de sine stătătoare. Patriarhul României, Nicodim Munteanu, a aprobat şi ridicarea Protosinghelului Cleopa Ilie la rang de Arhimandrit. Hirotesia sa s-a făcut la 19 septembrie 1947.

După instaurarea regimului comunist avea să intre în vizorul autorităţilor după rostirea unei predici la sărătoarea Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, motiv pentru care, după o primă întâlnire cu anchetatorii Securităţii avea să se ascundă prin munţi. În urma decretului 410 din 1959 este exclus din monahism şi i se impune domiciliu forţat. Refuză însă să părăsească mănăstirea şi se asunde din nou în preajma Muntelui Petru Vodă. În 1964, când agresiunile Securităţii slăbesc, părintele revine la Sihăstria ca duhovnic, rol pe care îl deţine pentru 34 de ani.

Wikipedia


Resurse disponibile pe Agora Creştină

Biblioteca
SpiritualitatePredică despre sfintele sărbători
Predică a Părintelui Cleopa Ilie despre celebrarea şi petrecerea duhovnicească a Duminicilor şi a sărbătorilor de peste an
SpiritualitatePredică la Schimbarea la Faţă a Domnului
Predică rostită la Sihla, la hramul bisericuţei de sub stâncă, la 6 august 1968
SpiritualitatePredică la Adormirea Maicii Domnului
Predică a Părintelui Cleopa Ilie la hramul Adormirii Maicii Domnului
SpiritualitatePredică din Postul Crăciunului, despre femeia gârbovă
Predică a Părintelui Cleopa Ilie din Postul Crăciunului, despre...
SpiritualitatePredică despre drumul sufletului după moarte
Predică a Părintelui Cleopa Ilie despre încercările sufletului de după moarte și folosul slujirilor și rugăciunilor celor vii...
SpiritualitatePredică despre puterea milosteniei și despre pocăința cea adevărată
Predică a Părintelui Cleopa Ilie despre milostenie și pocăință
SpiritualitatePredică despre păcatele împotriva celor zece porunci
Schița unei predici a Părintelui Cleopa Ilie despre păcatele...
SpiritualitatePredică la Naşterea Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos şi pentru taina iconomiei celei în trup
Predică a Părintelui Cleopa Ilie la praznicul Nașterii Domnului
SpiritualitatePredică la Tăierea-împrejur a Mântuitorului Hristos
Predică a Părintelui Cleopa Ilie la praznicul Tăierii-împrejur...
SpiritualitatePredică la Sfântul Ioan Botezătorul
Predică a Părintelui Cleopa Ilie la praznicul Sfântului Ioan Botezătorul
Videoteca
Cuvinte de folos - interviu realizat de TVR
Părintele Ilie Cleopa - cuvinte de folos într-un interviu către TVR
Cuvânt despre credinţa voievozilor români
Interviu cu Părintele Cleopa Ilie despre credinţa voievozilor români şi a familiilor acestora.
Răbdare, răbdare, răbdare...
Scurt fragment dintr-un interviu cu Părintele Cleopa despre răbdare.
Convorbiri duhovnicești în cerdacul chiliei de la Sihăstria (1995)
Convorbiri duhovniceşti cu Părintele Cleopa, purtate pe cerdacul chiliei de la Mănăstirea...
Părintele Ilie Cleopa
Scurtă biografie a Părintelui Ilie Cleopa